Εκτός από την παρουσίαση και προβολή εταιρείας και προϊόντων που προσφέρει μια ιστοσελίδα, το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διευκόλυνσης της παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας με εφαρμογές που επιτρέπουν την γρήγορη και αυτοματοποιημένη διεκπεραίωσή τους.

Η underLab αναλαμβάνει την κατασκευή προγραμμάτων και εφαρμογών σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της εταιρείας για αυτοματοποίηση στο λιανικό-χονδρικό εμπόριο, ασφαλείς συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονική επικοινωνία,παρακολούθηση αποθήκης και οποιεσδήποτε ειδικές λειτουργικές ανάγκες.

Με γνώμονα, πάντοτε, την εύκολη χρήση των εφαρμογών από προσωπικό βασικής πληροφορικής κατάρτισης.

 

Όλες οι προσφερόμενες διαδικτυακές εφαρμογές, αναλύονται στη σελίδα Προϊόντα.