Πολυμέσα (multimedia)
Σύντομη, περιεκτική, τεχνικά άρτια και αισθητικά ελκυστική ηλεκτρονική παρουσίαση της επιχείρησης και/ή των προϊόντων της για την ενημέρωση πελατών ή συνεργατών.

  • Ταυτότητα επιχείρησης Company profile
  • Παραγωγή οπτικού δίσκου (cd-dvd-blue ray) με καταγραφή-παρουσίαση της επιχείρησης, της δραστηριότητάς της και των προϊόντων της για προβολή και προώθηση της αναγνωρισιμότητάς της.
  • Τιμοκατάλογοι
  • Παραγωγή ηλεκτρονικών τιμοκαταλόγων με πλήρη περιγραφή των προϊόντων, προδιαγραφών και τιμής τους, με ενσωματωμένες εφαρμογές αυτοματοποίησης συναλλαγών (φόρμες αλληλογραφίας, φόρμες παραγγελιών κλπ), με δυνατότητα ένταξής τους στην ιστοσελίδα ή σε ανεξάρτητη εφαρμογή σε οπτικό δίσκο.
  • Επιδείξεις Demonstrations
  • Σχεδίαση οργάνωση και παραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή παρουσίασης τυποποιημένων διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών, γραμμή παραγωγής, εμπορικών συναλλαγών κλπ
  • Οπτικοί δίσκοι (CD, DVD, BlueRay)
  • Παραγωγή οπτικών δίσκων σε όλες τις μορφές και για κάθε χρήση με πρωτογενή σχεδίαση και της συσκευασίας τους.