Το Stylos Light CMS επιτρέπει στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας να διαχειρίζεται το περιεχόμενό της όπως και όποτε θέλει μέσα στο πλαίσιο των βασικών λειτουργιών που έχει επιλέξει κατά την κατασκευή της.
Ο 'χειρισμός' της ιστοσελίδας από τον ιδιοκτήτη της είναι απλός, γρήγορος και εύκολος, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής. Επιτρέπει, δηλαδή, την πλήρη ανεξαρτητοποίηση, με την underLab πάντα στη διάθεσή του, για οποιαδήποτε διευκόλυνση ή επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων της.H διαμόρφωση της ιστοσελίδας με το λογότυπο της εταιρείας, και τα βασικά της λειτουργικά στοιχεία (profile, introduction, services, menu κλπ) διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του πελάτη με έμφαση τόσο στην ανάδειξη της δυναμικής του και των προϊόντων του όσο και στην αισθητική προσέλκυση και χρηστική διευκόλυνση του επισκέπτη.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας Stylos Light περιλαμβάνουν:

  • Διαμόρφωση της κύριας σελίδας και των menu αισθητικά και λειτουργικά σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, με πρωτότυπο σχεδιασμό(όχι templates)
  • Εύχρηστη εργαλειοθήκη για την παρέμβαση στο περιεχόμενο από τον πελάτη, με εύκολα 'εργαλεία' όπως των κοινών και αναγνωρισμένων προγραμμάτων.
  • Επιλογή στυλ κειμένου, διάφορες στοιχίσεις, Bold-Italics-underline
  • Εισαγωγή υπέρ-συνδέσμου (url link)
  • Εισαγωγή φωτογραφιών
  • Δυνατότητα απεριόριστων αλλαγών σε κείμενα και φωτογραφίες
  • Σύστημα επεξεργασίας μενού
  • Προστασία του συστήματος διαχείρισης με κωδικό
  • Σύστημα αποθήκευσης περιεχομένου χωρίς κλασική database
  • Portability (εύκολη μεταφορά σε άλλο server)-Φιλοξενία σε οποιαδήποτε άλλο server

Η εφαρμογή stylos medical είναι ίδια με την stylos light με ελάχιστες διαφορές που την κάνουν συμβατή με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, όπως η αυτόματη εμφάνιση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της σελίδας.

Δείτε το δοκιμαστικό web site της εφαρμογής stylos medical ειδικά σχεδιασμένης για Ιατρικές ιστοσελίδες & medical site

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημμα υπηρεσιών Ίντερνετ